Det lönar sig inte med sänkta löner.

Ok. Vad tycker du om att 

kvinnor blir de största 

förlorarna med sänkta löner?*

Det skulle göra fler fattiga.

Framförallt kvinnor.*

En undersökning visar att bara hälften av Europas arbetstagare som går från arbetslöshet till jobb kommer ur fattigdom.

Att skapa massa låglönejobb 

skulle göra det DYRARE att 

anställa än det är idag.*

Inte ens företagen själva 

tror att lägre löner skulle 

göra att de kan anställa fler.*

Ajuste! Forskningen tror heller inte

 att det skulle ge effekt.*

Trots decennier av forskning finns ingen

konsensus om att sänkt lägstalön funkar.

Sist Jan Björklund och högern

 testade något liknande 

gick det riktigt dåligt.*

 När högern sänkte arbetsgivaravgiften 

för unga ledde det till få, jättedyra jobb. 

Istället för att sänka lönerna måste vi göra stora satsningar på att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Och det måste bli enklare för de människor som kommer till Sverige att ta de jobb som finns. Läs mer i vår rapportserie

Som du ser så lönar det sig

inte med sänkta löner.

Dela sajten till de som

ännu inte har fattat